TOPlist

Čo je to cloudbuster

Dr. Wilhem Reich pre nás vymyslel a následne Don Croft jeho vynález zdokonalil do zariadenia, ktoré nazývame Cloudbuster.

Je to v podstate veľký 5 až 20 kg orgonit, v ktorom sú zaliate kovové rúry so zakomponovanými krištáľmi.

Cloudbuster slúži na sťahovanie chemických látok z oblohy, chráni nás pred búrkami a extrémnym počasím do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

                                         

 

Najčastejšie spojenie cloudbustra je z takzvaným " Chemtrails ",  preto ho niektorí nazývajú aj chembuster.

O chemtrails sa už dosť dlho diskutuje a píše nielen na internete,ale už aj v médiach. No väčšina ľudí vôbec netuší čo to vlastne je. Preto len v krátkosti spomeniem hlavné skutočnosti. Podrobnosti a hlavne vlastný názor o týchto informáciach si musí vyhľadať a urobiť už každý sám.

 

Chemtrails

Chemtrails je relatívne novým fenoménom, ktorý môžeme pozorovať prakticky po celom svete (a v hojnom počte už aj u nás na Slovensku).

Chemtrails sa nazývajú čiary za lietadlami. Nie tie klasické tzv . contrails, ktoré sú krátke tesne za lietadlom a rýchlo miznú, ale tie, ktoré zostávajú za lietadlom dlhšiu dobu. Sú niekoľko kilometrov dlhé,  rozpínajú sa a vydržia na oblohe niekoľko hodín. Postupne vytvárajú  umelé oblaky alebo oblačnosť. Meteorológovia túto oblačnosť nazývaju "riasovitá oblačnosť". Tieto oblaky však nemajú nič spoločného s poveternostnými a fyzikálnymi javmi v atmosfére. Chemtrails je jednoducho sprejovanie oblohy.

                                                      

Oficiálny dôvod tohto sprejovania je tak často diskutované a spochybňované globálne oteplovanie našej planéty. Neoficialne zdroje však hovoria niečo uplne iné. Najčastejšie su uvádzané tri dôvody:

Zvýšenie vodivosti prostredia pre radary a vysielače

Určite ste si všimli,  že aj vo vašom okolí pribúdaju vysielače, wifi antény, radary a rôzne prístroje. Prečo ich počet stále pribúda, veď signál pre mobilné siete je už všade?  Prečo potrebujeme toľko zariadení,  ktoré produkujú elektrosmog a nie veľmi priaznivé žiarenie?           

Vypúšťanie chemikálií do ovzdušia a ich nepriaznivý dopad na prírodu, zvieratá a ľudí

Všetko,  čo je vo vzduchu sa dostane vo forme zrážok dolu k nám, na zem a má neblahý učinok na vodu, rastliny, zvieratá aj ľudí. Prečo sa v poslednej dobe vyskytuje toľko chorôb, alergií a pandémií?

Manipulácia počasia

Reálnosť takejto manipulácie nám bola nedávno prezentovaná pri  "vylepšovaní"  počasia počas olympijských hier v Pekingu. Čo potom dokážu väčšie a vyspelejšie mocnosti sveta?

 

Späť k cloudbustru

Chemtrailsová oblačnosť je v podstate koncentrovaná negatívna energia, ktorú cloudbuster dokáže zminimalizovať a pritom nemá žiaden vplyv na prírodnú oblačnosť. Zdá sa to neuveriteľné, ale skúsenosti vravia v jeho prospech.

Pritom treba spomenúť eše takzvaný "Gifting" Je to zakopávanie orgonitov do zeme v blízkosti miest,  ktoré v značnej miere vyžarujú negatívnu energiu. Napríklad v blízkostii geopatogénnych zón, spomínaných  vysielačov a pod. Takýto Gifting ešte viac zosilní pôsobenie cloudbustra. Treba spomenúť aj skutočnosť,  že takto zakopané orgonity nám veľkú službu preukážu aj v záhradach a okolí naších domovov. Príroda sa vám isto za to odvďačí.